derondeprins.nl

Fietsaccu voor de elektrische fiets

fiets accu

Eén van de belangrijkste onderdelen van een e-bike is een fietsaccu. Samen met de motor en het display vormen ze de drie-eenheid van een e-bike. De actieradius van een e-bike is namelijk bepalend voor de afstand die je kan fietsen op één volle accu. Niets is vervelender dan vaak de fietsaccu op te moeten laden!

Accucapaciteit

De meest bepalende factor voor de actieradius van een e-bike is de capaciteit van de accu. Deze wordt uitgedrukt in Watt-hour (Wh). Hoe hoger deze waarde, hoe groter de actieradius van de e-bike is. Wil je weten hoe hoog de accucapaciteit is? Je kunt deze zelf gemakkelijk uitrekenen: deel het Wh door vijf en je weet hoeveel kilometer je kunt fietsen. Heeft de fietsaccu een capaciteit van 250Wh, dan kan je 250/5= 50 kilometer met trapondersteuning fietsen.

Invloed op de actieradius van een e-bike

Eén van de meest gehoorde opmerkingen over e-bikes is de actieradius. In de praktijk valt deze vaak tegen. De actieradius wordt in de praktijk beïnvloed door meerdere factoren:

Hoe minder gewicht in beweging gebracht moet worden, des te minder energie dit kost. Een hoger gewicht van de fiets en berijder samen vraagt meer ondersteuning.

Hoe hoger de snelheid, hoe lager de actieradius. Net als bij een auto: hoe sneller je rijdt, hoe sneller de tank leeg is. Hogere snelheden vragen meer ondersteuning.

Dat tegenwind meer energie kost dan wind in de rug is bij de meeste fietsers bekend. Kou en warmte zijn daarentegen ook van invloed op de actieradius. Bij koude temperaturen (onder de 10 ºC) kan er minder energie in de accu worden opgeslagen.

Mobiele versie afsluiten